Dotazník pro občany obce Velký Luh

Vážení spoluobčané,

důležitou prioritou zastupitelstva obce je, aby se Vám ve Velkém Luhu dobře žilo a byli jste zde spokojení. Proto chceme znát Váš názor, jaká by naše obec měla být. Využijte tedy této příležitosti a zapojte se do vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou využity pro zpracování Strategie rozvoje obce Velký Luh. Kromě nastavení aktivit pro dlouhodobý plán rozvoje obce strategie umožní také lépe žádat finanční prostředky ze státního rozpočtu a Evropské unie.

Dotazník můžete odevzdat či vyplnit:

  1. v tištěné podobě do schránky u vchodu na obecní úřad, nebo v úředních hodinách přímo na úřadě
  2. elektronicky vyplnit online

Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdávejte nejpozději do 19. 4. 2022

Online dotazník