E-podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy, podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: Je nutné používat zaručené elektronické podpisy a kvaliikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Adresa elektronické podatelny: 

podatelna@velkyluh.cz  

Seznam povolených formátů datových zpráv (překladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

  • formát *.txt (prostý text),
  • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument),
  • formát *.rtf (rich text format),
  • formát *.doc a docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word),
  • formát *.xls  a xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Exel),
  • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)

Seznam povolených typů nosičů dat: 

  • CD se souborovým systémem ISO 9660,
  • DVD
  • USB flash.

Adresa umístění elektronické podatelny:

Velký Luh č.p  22

351 34 Skalná

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

úterý    16 - 18 hod.

čtvrtek  16 - 18 hod

Příjem a zpracování elektronických podání:

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.

Pokud si odesilatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Dlaší postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpicu (vydal ÚVIS č.016/01.01)