Logo obce

Obec Velký Luh nemá vlastní obecní znak. Pro potřeby prezentace a sjednocení vizuálního stylu se může používat logo. Jeho úkolem je hlavně jednoznačná

a nezaměnitelná identifikace obce Velký Luh.

Síla loga a celkového vizuálního stylu nespočívá pouze v samotné grafické podobě, ale i v jeho důsledném užívání.

Logo je tvořeno grafickým symbolem, použitelným i samostatně, a nápisem. Grafický symbol se skládá ze tří rúzně barevných téměř kruhových výsečí poskládaných asymetricky na sebe.

Výseče mají svoji barvu odkazující se na typické prostředí ve Velkém Luhu a okolí.

  • Modrá – barva vodní hladiny
  • Zelená – barva lesů a obecně přírody
  • Okrová – barva písku