Obecní znak schválený zastupitelstvem

V rámci posledního zastupitelstva obce byl schválen návrh obecního znaku a vlajky.

S přihlédnutím na hlasování mezi občany bylo rozhodování zastupitelstva poměrně jednoduché. S drtivou převahou zvítězila varianta číslo 1.

Ještě ale není vše u konce. Nyní se musí návrh nechat předložit parlamentnímu Podvýboru pro heraldiku a vexilologii a na základě jeho doporučení pak bude nebo nebude znak schválen Parlamentem české Republiky.

Výtah z blasonu

"Blason je v heraldice formální slovní popis znaku (erbu), který může být použit také pro popis vlajek, pečetí atd. "(https://cs.wikipedia.org/wiki/Blason)

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je velmi zajímavý a originální: Název Velký Luh (německy Großloh) pochází ze starého německého slova „Lohe“ označujícího háj, ale i mokřad (viz např. Hohenlohe) a stejný význam má také české slovo „luh“ (viz Antonín Profous: Místní jména v čechách). Proto je štít znaku logicky zelený, což odpovídá i této dominantní barvě celého katastru, pokrytého lesy a loukami.

Heroldská (čili geometrická) figura vlnité paty (tj. dolní třetiny) štítu v tinkturách stříbrné (tj. bílé) a modré, typických pro barvu jílu (kaolínu) a vody, symbolizuje zdejší četné zatopené kaolínové lomy (rozsáhlé vodní plochy, potoky i mokřady).

Zlatý (tj. žlutý) klín je další heroldskou (geometrickou) figurou znaku, připomínající místní těžbu vysoce kvalitního písku.

Obecná figura červené vážky v klínu představuje velmi vzácný druh vážky červené (crocothemis erythraea) a odkazuje na výskyt vážek v okolí obce. Dosud žádná obec v české republice tuto figuru ve svém znaku nemá, takže tento symbol Velkého Luhu je u nás jedinečný.

Blason (čili odborný heraldický slovní popis, podle kterého je každý zkušený heraldik schopný znak správně nakreslit, aniž by nutně musel vidět prvotní předlohu) proto může znít takto:

V zeleném štítě zlatý klín s červenou vážkou nad stříbrno-modře vlnitě dělenou vlnitou patou.