Odstávka elektřiny 7.12.2021 v obci Velký Luh

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060806496
Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 7. 12. 2021 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.
Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.
S pozdravem
Mgr. Ondřej

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 7.12.2021

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.
NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 16. 11. 2021. Strana 1 z 2
Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
č. 110060806496
dne 7. 12. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin