Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany spuštěna

Žádat o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.

 

Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu:

https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/