Přerušení roznášky výplaty důchodů

Česká pošta v současné době nezajištuje v plném rozsahu roznášku výplaty důchodů z důvodů rizika přenosu onemocnění Koronaviru. Česká pošta hledá vhodné řešení o kterém vás budeme včas informovat.