Senioři v Krajích č. 2 – občasník

Přinášíme Vám druhé číslo Občasníku Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních věcí, které vzniklo jako jeden z dílčích výstupů projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, tentokrát na téma - Dobrovolnictví nejen v době nouzového stavu.

Máme velkou radost, že se první, mimořádné číslo občasníku Senioři v krajích Minister­ stva práce a sociálních věcí setkalo se čtenářským ohlasem, a rozhodli jsme se dobře rozjetý vlak i nadále udržet v provozu. Při sbírání střípků pro minulé číslo v souvislosti s koronavirem, dali naši krajští koordinátoři dohromady velké množství projektů na bázi dobrovolnictví, což je téma, jemuž se ve své praxi běžně věnují.

A právě toto téma, které ukázalo, jak jsou dobrovolníci pro občanskou společnost důležití, je dnes nesmírně aktuální. Bez dobrovolníků by se jen těžko zvládaly situace, které nastaly v souvislosti s pandemií. Paradoxně to, co bylo těžké za normálních okolností rozběhnout, se v době koronakrize rozjelo na plné obrátky. Pomoc byla někde plně koordinovaná, jinde jed­ nali jednotlivci na vlastní pěst a nabízeli pomoc s nákupy ve facebookových výzvách nebo podomácku tištěných letácích vylepených na výlohách supermarketů. Ale každá pomoc byla v těchto dobách vítaná a platná.

Nesmíme také zapomínat na dobrovolnictví starších lidí, kteří sice patří do nemocí nej­ ohroženější skupiny, ale jejich chuť něčím přispět a nesedět jen s rukama v klíně byla obrov­ ská. Tisíce žen z řad seniorek vytáhly šicí stroje, aby se pod jejich rukama mohly kupit stohy roušek, které byly následně předávány všem potřebným.