Senioři v Krajích č. 3 – občasník

Právě se k vám dostalo nové číslo občasníku Senioři v krajích, který pro vás připravuje tým projektu Politiky stárnutí na krajích. V tomto čísle se ohlédneme za prací na projektu, dozvíte se o jeho prodloužení a zejména se pak podíváme na spolupráce krajských koordinátorů s krajskými úřady, obcemi, ORP, NNO, akademickou sférou, složkami IZS a dalšími organizacemi. Právě SPOLUPRÁCE se pro toto vydání stala stěžejním tématem.