Informace ke koronaviru

Jste seniori, máte chronické onemocnení či oslabenou imunitu?
Pak mužete patrit kezvlášte ohrožené skupine obyvatel, kterí se mohou nakazit rychle se šírícím koronavirem.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, volejte na

  • Infolinku Státního zdravotního ústavu, která je k dispozici nonstop na telefonních císlech 724 810 106 a 725 191367;
  • Infolinku Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
    • PRO OSOBY S RESPIRACNÍMI POTÍŽEMI: od pondelí do pátku od 8 do 17 hodin na telefonních císlech 728 6501 42 a 728 650 242.
    • PRO POSKYTOVÁNÍ OBECNÝCH INFORMACÍ: od pondelí do pátku od 8 do 15 hodin na telefonních císlech 601 501 983, 602 251 658, 602 467 357.
    • Veškeré aktuální informace o koronaviru najdete na internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví CR: https://koronavirus.mzcr.cz/

Jak se proti nákaze koronavirem preventivně chránit

Omezte pohyb venku

Potraviny, léky a veci pro osobní potrebu vám mohou zajistit vaši blízcí nebo sousedé. Neváhejte se na ne obrátit.

Nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob

Vyhnete se napríklad návštevám velkých obchodních domu ci jízde v hromadných dopravních prostredcích. Prípadne omezte délku pobytu v techto prostorech na co nejkratší dobu a dodržujte odstup od ostatních osob alespon 2 metry.

Pokud možno odložte osobní návštěvy v ordinaci u lékaře

Kontaktujte svého lékare pouze telefonicky a domluvte se s ním na dalším postupu. Léky vám mohou zajistit vaši blízcí nebo si recepty od lékare mužete nechat zasílat formou SMS do svých telefonu.

Vyhněte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení, nebo se vrátly ze zahraničí  (platí to i pro vlastní rodinu)

Ve zvýšené míře dodržujte základní hygienické zásady.

Casto a dukladne si myjte ruce pomocí desinfekcních prípravku na alkoholové bázi nebo mýdlem a teplou vodou alespon po dobu 30 sekund. Nesahejte si na obličej.

Dodržujte pravidla respirační hygieny.

Pri kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, který po použití ihned vyhodte do koše. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv predloktí.

VAŠE ZDRAVÍ JE TO NEJCENNEJŠÍ, CO MÁTE.