Mimořádná a ochranná opatření k 22.11.2021 -omezení maloobchodního prodeje