Mimořádné opatření – prodloužení omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů