Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO