Nepronajatý majetek ve vlastnictvístátu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ