Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 18. 12. 2020 do odvolání