Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR sú činností od 1.6.2021 do odvolání