ověřená program k 6. zasedání Zastupitelstva KK dne 24.5.2021