Ověřený program k 24. zasedání Zastupitelstva KK dne 12.12.2022