Ověřený program k 32. zasedání Zastupitelstva KK dne 11.9.2023