Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje KK (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)