Oznámení schůze zastupitelstva dne 16.8. 2022

O Z N Á M E N Í

o konání zasedání zastupitelstva obce dne 16.8. 2022  v 17:00 hodin,  OÚ Velký Luh, 1. patro.

Program:

  1. Jmenování navrhovatelů a ověřovatelů zápisu
  2.  Kontrola předchozího usnesení zastupitelstva obce
  3.  Schválení programu
  4.  Projednání žádosti na pronájem nebytových prostor bývalého obchodu, na základě vyvěšeného záměru
  5. Předložení rozpočtového opatření č. 4/2022
  6. Projednání žádosti o individuální dotaci z programu Karlovarského kraje
  7. Předložení nově zpracovaného Plán rozvoje obce Velký Luh na období 2022-2027
  8. Předložení Závěrečného účtu, účetní závěrky a Zprávy o přezkumu hospodaření DSO KV za rok 2021.

Zpracovala: J. Vrábelová

Vyvěšeno: 4.8.2022

Sejmuto:  17.8.2022