Oznámení schůze zastupitelstva dne 19. 4. 2022

Konání zasedání zastupitelstva obce dne 19.4. 2022  v 17:00 hodin,  OÚ Velký Luh, 1. patro.

Program:

  1. Jmenování navrhovatelů a ověřovatelů zápisu
  2.  Kontrola předchozího usnesení zastupitelstva obce
  3.  Schválení programu
  4. Předložení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012895/VB/02 mezi obcí Velký Luh a ČEZ Distribuce, a.s.
  5. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.
  6. Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy SOOS na rok 2022
  7. Rozpočtové opatření č. 1
  8. Aktuální informace k výměně zdroje vytápění v budově OÚ
  9. Diskuse