Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce