Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné dosažené skutečnosti pro regionální cenu za rok 2022