Poskytnutí inf. o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva obce Velký Luh