Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy

PROJEKTOVY ZAMER

Tímto informuje veřejnost, že zastupitelé ve spolupráci s dodavatelskou firmou připravují žádost o podporu z Integrovaného regionální operačního programu MAS 21 - BEZPEČNÁ DOPRAVA - I, vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD na vybudování Společné stezky pro pěší a cyklisty U4a, na kterou má naše obec připravenou projektovou dokumentaci ve spolupráci se Svazkem obcí Kamenné Vrchy.

Bližší informace mohou být zájemcům podány na OÚ ve Velkém Luhu dne 27.4.2017 v 16:30 hod.

Za OÚ Velký Luh: Jiřina Vrábelová