Propagace projektu-Společná stezka pro pěší a cyklisty V. Luh-Plesná-spolufinancování z Karlovarského kraje z POV