Regulační opatření v dopravě – Nařízení hejtmana Karlovarského Kraje