Rozhodnutí- závěr zjišťovacího řízení - "Stanovení DP Velký Luh II." na ložisku kaolinu Plesná (Velký Luh - Křižovatka)