Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava komunikace V.Luh - Křižovatka