Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích + grafická mapa