VV opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK