VV - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích