VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích