Žádost a odpověď dle zákona 106/1999 Sb. - Spolek pro odhalování a medializaci korupce-UPLACENI.CZ