Závěr zjišťovacího řízení - posuzování vlivů koncepce "program rozvoje KK 2021-2027"