Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Luh za rok 2019