Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Luh r. 2021 + návrh Závěrečného účtu obce Velký Luh r. 2021