Informace o oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru "Stanovení DP Velký Luh II na ložisku kaolinu Plesná"