Opatření na státních hranicích

  • od 14. března 2020 00.00 hodin byla až do 24. dubna 2020 23.59 znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice;
  • státní hranice se Slovenskem a s Polskem jsou uzavřeny z iniciativy těchto zemí;
  • překročení státních hranic pro tranzitní dopravu a osoby s výjimkou ze zákazu je povoleno jen na vybraných hraničních přechodech a na letištích Václava Havla Praha a Praha-Kbely;
  • k plnění úkolů Policie ČR povolala vláda vojáky v činné službě a příslušníky Celní správy ČR
  • povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu;
    • toto opatření platí za podmínky, cizinec bude mít po dobu platnosti nařízení platný pracovně-právní vztah se zaměstnavatelem v ČR;
  • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení 

Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic.

Telefonická linka pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu 

PO-PÁ

Čeština (8:00–16:00)
+420 974 815 394
+420 974 815 395
+420 974 815 396
+420 704 844 570
+420 704 844 572
+420 704 844 576
+420 704 844 588
+420 704 844 592
+420 704 844 594
+420 704 844 595
+420 704 844 598

Angličtina (9:00–15:00)
+420 704 844 584

Němčina (9:00–15:00)
+420 704 844 577

Ruština (9:00–15:00)
+420 704 844 578

Francouzština (9:00–15:00)
+420 704 844 581

Italština (9:00–15:00)
+420 704 844 583

SO-NE

jen čeština, 8:00–16:00)

+420 974 81 394
+420 974 815 395
+420 974 815 396
+420 704 844 571
+420 704 844 577
+420 704 844 581
+420 704 844 583
+420 704 844 598

E-mailová linka pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu: cestovani.covid19@mvcr.cz.
Žádosti o individuální výjimky a dotazy na cesty plánované po ukončení nouzového stavu (vyhlášen do 30. dubna 2020) nebudou zodpovídány. MV ČR individuální výjimky k cestování neuděluje, tyto výjimky jsou stanoveny v  usnesení vlády.