Ověřený program k 9.zasedání Zastupitelstva KK dne 13.9.2021