Oznámení o nahlížení do koncepce "programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027

Tímto oznamujeme, že návrh koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“) je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových stránkách

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce KVK014K. 

Ve smyslu § 10f odst. 4 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce našemu (příslušnému) úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13. 8. 2021. Podle předběžných informací se veřejné projednání bude konat dne 13. 8. 2021 od 13:00 hod. v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Jiřina Vrábelová