Oznámení schůze zastupitelstva dne 23. 6. 2020

Dne 23. 6. 2020  v 17:00 hodin,  místní sál OÚ Velký  Luh – konání zasedání zastupitelstva obce.

Program:

  • Jmenování navrhovatelů a ověřovatelů zápisu
  • Kontrola předchozího usnesení zastupitelstva obce
  • Schválení programu
  • Předložení Zprávy o výsledku hospodaření obce Velký Luh a Závěrečného účtu za rok 2019
  • Předložení Zprávy o výsledku hospodaření a Závěrečného účtu za rok 2019 DSO Kamenné Vrchy  
  • Seznámení s výsledky poptávkového řízení na opravu střechy na budově OÚ a výběr zhotovitele
  • Diskuse