Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích