Změna dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování v hornické činnosti na ložisku Velký Luh - zveřejnění